Voor cliënten

Hoe verloopt de aanmeldprocedure voor u als cliënt?

Wanneer u door uw therapeut bent gewezen op het fonds, kunt u mailen naar Ron Sijtsma, contactpersoon van Stichting Karunafonds via clientcontact@stichtingkarunafonds.nl. Dhr. Sijtsma is er speciaal voor om u in de aanmeldingsprocedure te begeleiden. Hij maakt geen deel uit van het bestuur van Stichting Karunafonds en is geen therapeut.

Dhr. Sijtsma beoordeelt allereerst of er op het moment van uw aanmelding voldoende financiële middelen in het Fonds aanwezig zijn om u als cliënt te kunnen ondersteunen. Vervolgens zal hij u benaderen en vragen om via een invulformulier benodigde gegevens over uw actuele financiële situatie te overleggen. Met het invullen van dit formulier zal hij u ook hulp kunnen bieden. Zodra u deze gegevens met hem hebt gedeeld zal hij uw aanvraag anoniem voorgeleggen aan het bestuur van Stichting Karunafonds. Het bestuur besluit daarop of het Karunafonds u kan ondersteunen en wat de hoogte van de bijdrage zal zijn. Er wordt naar gestreefd dit besluit vier weken na uw aanmelding aan u mede te delen.

Een besluit van Stichting Karunafonds is definitief. Wel kan bij een toekomstige verandering van uw financiële situatie een nieuwe aanvraag worden gedaan.

Er zal altijd een eigen bijdrage per sessie aan cliënten worden gevraagd. Dit kan ook een symbolisch bedrag zijn van 1 euro. Reiskosten naar de therapeut worden niet vergoed.

Cliënten die door het Karunafonds gesteund worden, krijgen voor één jaar financiële ondersteuning (maximaal 45 sessies). Gedurende dit jaar bekijkt dhr. Sijtsma regelmatig samen met u of het bedrag van ondersteuning omhoog of omlaag moet/kan worden bijgesteld. Uiterlijk vier weken voor het eindigen van het eerste jaar kunt u, in samenspraak met uw therapeut, een nieuw verzoek voor ondersteuning indienen, opnieuw voor één jaar. Uiteindelijk kunt u maximaal gedurende drie jaar ondersteuning ontvangen.

Stichting Karunafonds gaat zorgvuldig met de door u aangeleverde gegevens om, lees hiervoor het privacybeleid elders op de website. Ook vindt u daar de klachtenregeling.

Scroll naar boven