Therapeuten

De volgende therapeuten zijn aangesloten bij het Karunafonds:

Mw. Stephanie Verhoeven, Core Process Psychotherapeut, https://praktijkfloras.nl
Mw. Saskia Ebus, Core Process Psychotherapeut, http://www.praktijkrosas.nl
Dhr. Jerome Stoel, Lichaamsgericht Traumatherapeut, https://jeromestoel.nl
Mevr. Lise Vergeer, Psycholoog NIP, systeemtherapeut NVRG, https://psys-therapie.nl

Therapeuten die zich zouden willen aansluiten bij het Karunafonds kunnen contact opnemen met de voorzitter via het mailadres voorzitter@stichtingkarunafonds.nl. Leest u s.v.p. tevoren het invulformulier voor toetreding door (download hier).

Bij vermoedelijke geschiktheid van de therapeut volgt een gesprek met één of meerdere leden van de adviescommissie met als basis het door de therapeut ingevulde formulier, waarna de adviescommissie het bestuur zal adviseren over toetreding.

Therapeuten betalen een maandelijkse contributie aan het Karunafonds van € 10, vanaf het moment van aansluiting bij het fonds.

Het uurtarief voor een sessie van een uur is voor 2024 vastgesteld op € 90. Het bestuur zal zorg dragen voor een eerlijke verdeling van de financiële middelen over de aangesloten therapeuten. Hiermee wordt bedoeld dat er zoveel mogelijk gelijkwaardigheid is qua hoeveelheid jaarlijkse declaraties per therapeut.

Scroll naar boven