Stichting Karunafonds: STEUN voor STEUN

Stichting Karunafonds ondersteunt volwassenen met laag inkomen en psychische klachten als gevolg van vroegkinderlijk trauma. Dat doen we door financieel bij te dragen aan een psychotherapeutisch, lichaamsgericht trauma-traject buiten de reguliere (verzekerde) zorg. De mogelijkheden binnen de reguliere gezondheidszorg zijn voor dergelijke trajecten vaak beperkt.

Onze visie is dat een dergelijk traject niet alleen een groot verschil kan maken voor iemand persoonlijk, maar ook voor diens gehele omgeving en uiteindelijk voor de maatschappij als geheel. Onbehandeld vroegkinderlijk trauma beïnvloedt niet alleen het individu, maar kan gedurende vele generaties binnen een familie doorwerken. Door het steunen van één persoon worden er dus ook vele anderen gesteund.

Karuna betekent ‘compassievolle actie’. Wij hopen dat de stichting, opgericht in 2023, zal groeien en dat er steeds meer donateurs en therapeuten zullen aansluiten.

Voor welke cliënten?

Volwassenen vanaf 18 jaar die

  • psychische en/of psychosomatische klachten ervaren;
  • een intensief psycho(trauma)therapeutisch traject willen en aankunnen;
  • dat niet binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg kunnen of konden vinden;
  • een zeer laag inkomen hebben en de therapie niet of nauwelijks zelf kunnen betalen.

Wat voor therapie?

Het Karunafonds accepteert declaraties van therapeuten die buiten de reguliere zorg werken (met of zonder BIG-registratie) die

  • specifiek opgeleid zijn om een therapeutische relatie te kunnen aanbieden waarbinnen lichaamsgerichte psychotherapie mogelijk is voor mensen met (met name) vroegkinderlijk, preverbaal trauma (inclusief pre- en perinataal trauma);
  • ervaring hebben met het werken met de psychische, lichamelijke en relationele gevolgen van vroegkinderlijk trauma op de volwassen leeftijd en met hechtingstrauma;
  • hun cliënten wekelijks kunnen zien;
  • aangesloten zijn bij het Karunafonds.

Wilt u doneren aan het fonds?

De stichting heeft een ANBI status (RSIN: 865931434).
Uw gift kan met terugwerkende kracht afgetrokken worden bij uw belastingaangifte.

Scroll naar boven